images/forsiden/topslider/Slider12.jpg

Formandens jule- og nytårshilsen

Julekort

Kære medlemmer.

2019. Hvilket herligt år i vores dejlige klub. Sjældent, måske lige frem aldrig, har der været et så varieret udbud af aktiviteter og arrangementer med så stor en medlemsopbakning som i år. Alle regioner har haft lagt sig i selen for at skabe bedst muligt grundlag for at I medlemmer har kunnet opleve Jeres medlemskab som både relevant og berettiget. Medlemstallet har stabiliseret sig på lidt over et tusinde (1.000). Dette må siges at være godkendt i en tid, hvor klubbers evne til at fastholde og tiltrække nye medlemmer generelt er stærkt udfordret.

Klubbens synlighed i bredere kredse har heller aldrig været større og mere involverende end i år. Over 2.800 personer følger os på Facebook. Det kan vi godt glæde os over. For det er blandt andet mellem disse mange følgere vi vil rekruttere nye medlemmer.

Jeg tror, at vi Jaguarentusiaster er gjort af en særlig støbning. Uagtet, at medlemmernes aldersgennemsnit nok ligger i den høje ende, hersker der en friskhed og et udtalt, mærkbart engagement og overskud, når vi mødes rundt omkring i landet. Alder er simpelthen ikke et tema – at de tresårige er samfundets nye fyrreårige synes klart at gælde i vores regi.

2020 – et flot årstal i øvrigt - begynder lige om et øjeblik og klubben er klar med masser af nye tilbud. Der bliver igen rig lejlighed til at få masseret de sociale muskler og rørt Jaguarens ditto. Allerede i januar går det løs og sådan vil det fortsætte hen over året.

Skulle nogle af Jer have lyst til at involvere Jer i klubbens liv på et lidt mere praktisk plan er der ingen grund til at holde sig tilbage. Af egen erfaring ved jeg, at et praktisk engagement tilfører en ekstra positiv dimension til medlemskabet og vi er altid åbne for nye tiltag og hænder til at realisere.

Med dette vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Carsten Rojh

Bestyrelsesformand

 Jaguar Club of Denmark · Ryvej 102 · 8464 Galten · CVR 57808268 · Bank: Reg.nr.: 8125 Kontonr. 0005924383Titlebill