images/forsiden/topslider/Slider12.jpg

Klubbens liv i Coronaens tid

I skrivende stund er vi alle fortsat under belejring af den uregerlige Coronavirus, som medfører store afbræk i den enkeltes hverdag. I forhold til, hvorledes klubbens liv har udfoldet sig indtil nu og i tiden frem over, er der kun at sige, at vi til enhver tid og i enhver sammenhæng efterlever og respekterer de beslutninger og forordninger, som meldes ud fra centralt hold af regering og myndigheder.

Derfor er der ikke kommet og vil ikke komme nogen form for opfordringer eller ideer til sociale aktiviteter uanset hvor kreative eller tilforladelige disse måtte forekomme. Vi må ’nøjes med’ at hygge os med vores Jaguarer derhjemme og sørge for omsorg og pleje af genstanden for vores passion til vi atter kan aktivere vores sociale gener.

Lige nu bruger klubbens ildsjæle i regionerne tiden til at planlægge og tilrettelægge et højt aktivitetsniveau i september og oktober i håb om, at alt mager sig til den tid. Men igen: såfremt omstændighederne kræver det, vil også disse planlagte aktiviteter blive skrinlagt eller udsat.

Jeg vil slutte med at ønske alle en god sommer i håb om, at vi snart kan ses igen, og at alle kommer godt igennem krisen.

Med venlig hilsen

Jaguar Club of Denmark

Carsten Rojh

Bestyrelsesformand

Carsten

 Jaguar Club of Denmark · Ryvej 102 · 8464 Galten · CVR 57808268 · Bank: Reg.nr.: 9570 kontonr.: 1464523 · IBAN DK9030000001464523 · SWIFT: DABADKKKTitlebill