images/forsiden/topslider/Slider12.jpg

Et år efter verden gik af lave

Tjek

 
Det er et år siden, at Corona/Covid-19 vendte totalt op og ned på vores daglige tilværelse. Et år, som i klubsammenhæng har budt på utallige aflysninger og flytninger og igen aflysninger af planlagte arrangementer.
Nu står vi på tærsklen til en ny køresæson med klargjorte Jaguarer og et opstemmet behov for at få masseret den sociale muskel – igen.
Hvad kan vi forvente?
Som det fremgik af aktivitetskalenderen fra årets begyndelse, har klubbens frivillige kræfter igen lagt meget energi i, at medlemmerne kunne se frem til den sædvanlige overflod af køreture, møder og besøg rundt omkring i landet. Og igen har de samme kræfter måttet konstatere og acceptere, at Coronaens greb endnu ikke har sluppet sit tag, selvom det nu med vaccinernes ankomst ser ud til at lysne.
På trods af, at klublivet har lidt under fravær af muligheder for samvær kan vi glæde os over, at medlemstallet efter nytår og kontingentfornyelse ligger en lille smule højere end samme tid sidste år. Det tilskriver vi blandt andet Jaguarias høje kvalitet, hvor fraværet af referater og varsling af arrangementer har været erstattet af gode, relevante artikler. Dernæst en stigende aktivitet på klubbens to Facebooksider, som følges af henholdsvis 700 og 3500 personer med interesse for vores fælles passion.
Vi har igennem hele forløbet skønnet, at det var bedre med konstant planlægning af aktiviteter med risiko for at skulle aflyse eller udskyde end at afvente situationen med risiko for, at skulle ’koldstarte’ klublivet uden aktiviteter. Den strategi har været rimeligt strabadserende for klubbens planlæggende ildsjæle, som vi skylder stor tak for en aldrig svigtende dedikeret indsats.
Jeg vil opfordre til, at medlemmerne fortsat orienterer sig på klubbens hjemmeside og Facebooksider og læser de e-mails, som måtte blive udsendt om eventuelle ændringer i aktiviteterne. For god ordens skyld skal nævnes her, at generalforsamlingen er flyttet fra søndag den 16. maj i Nordjylland (Forårsmønstringen er aflyst) til afholdelse søndag, den 5. september på Fyn i forbindelse med E-Typens 60års og XK8 25års jubilæum.
Se annoncering i Jaguaria.
Lad os krydse fingre for, at vi snart kan mødes igen på kryds og tværs under trygge og hyggelige forhold.

Carsten Rojh
Bestyrelsesformand

Garage still

 

 Jaguar Club of Denmark · Ryvej 102 · 8464 Galten · CVR 57808268 · Bank: Reg.nr.: 8125 Kontonr. 0005924383Titlebill